POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA AGENCIJE OSKAR TRAVEL d.o.o.

 

1. Općenito

S ovim Pravilima o privatnosti (Politika), OSKAR TRAVEL d.o.o. (upravitelj) obavještava kupce (putnike) i posjetitelje web stranice www.agencija-oskar.HR (web stranica) i druge osobe čiji se osobni podaci obrađuju (pojedince), u svezi sa svim aspektima obrade osobnih podataka, uključujući prava pojedinaca i postupak njihove provedbe.

Pored ove politike, informacije i pojašnjenja o zaštiti osobnih podataka pojedinaca mogu se naći i u drugim dokumentima, kao što su, na primjer, obavijest ili pristanak.

 

2. Kontakt podaci upravitelja i službenika za zaštitu podataka

Upravitelj:

Naziv: OSKAR TRAVEL turizam i putovanja d.o.o. (skraćena tvrtka OSKAR travel, d.o.o.)
Sjedište: Perkovčeva 30,10430 Samobor
OIB: 13335727965
Telefonski broj: +385 1 6700 161

 

3. Koji se osobni podaci obrađuju, u koju svrhu i na kojim pravnim osnovama i koliko dugo se čuvaju.

Ugovorni odnos između upravitelja i pojedinca:

Upravitelj obrađuje određene osobne podatke jer je nužno da on može dovršiti ugovor ili narudžbu koju pojedinac podnosi na web stranici. Ugovoreni odnos je ujedno i pravni temelj za obradu ovih podataka. Ovo su sljedeći osobni podaci:

• ime i prezime, adresa prebivališta (za jedinstvenu identifikaciju pojedinca kao ugovorne strane);
• e-mail adresa (za komunikaciju u vezi s ugovorom);
• kupljene (pretplaćene) usluge (aranžman ili putovanje, datum putovanja, odredište i ostale karakteristike aranžmana);
• prodajnu cijena usluge;
• način plaćanja;
• podatke o primljenim pojedinačnim plaćanjima;
• podatke o stvarnom (ne) sudjelovanju na putovanju;
• podatke o pritužbama i drugim tvrdnjama pojedinca.

Upravitelj zadržava taj osobni podatak 5 godina od obavljanja usluge (putovanja).

 

Ispunjavanje zakonskih obveza upravitelja:

Prema zakonu, upravitelj je obvezan izdati račun za svaku kupljenu uslugu osobi (kupcu pojedincu)

Račun sadrži sljedeće osobne podatke:
• ime i prezime pojedinca;
• adresa prebivališta
• porezni broj;
• broj, datum i mjesto izdavanja računa;
• kupljene usluge i njihove cijene;
• ukupnu vrijednost (iznos) kupnje (narudžba);
• stopa i visina poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Upravitelj čuva navedene osobne podatke (fakture) 10 godina od izdavanja.

 

Legitiman interes kojeg traži upravitelj:

Na ovoj pravnoj osnovi, upravitelji bilježe IP adrese mreža s kojih pojedinac pristupa web stranici. Zapis je potreban za otkrivanje i sprječavanje zlostavljanja na web mjestu. Upravitelj čuva te podatke 3 godine.

 

Suglasnost (pristanak) za obradu osobnih podataka:

Upravitelj obrađuje određene osobne podatke isključivo na temelju dobrovoljnog osobnog pristanka pojedinca, i to:

1. adresu e-pošte i spol, ukoliko se koristi za primanje e-novosti upravitelja; Upravitelj čuva informacije o odlaznim e-novostima (datum i vrijeme prijenosa) i odgovore pojedinaca na primljeni e-newsletter (ili primio pojedinac poruka ili otvorena i kliknuo na link u poruci i koji povezuje) ;

2. Članstvo u Oskarovom klubu (je li Pojedinac član ili ne);kod članova se bilježi datum učlanjenja i ulaska u klub Agencije Oskar, kao i isčlanjenje bivših pripadnika;

3. E-mail adresa, spol i povijesne podatke o kupnji za ciljanu obavijest (putem e-maila) na temelju profila (profila); u proizvodnji profila i ciljano informiranje operater uzima u obzir prethodno kupljene od strane privatnih osoba (odredište putovanja, datum zadnjeg posjeta i ukupan broj putovanja pojedinca) ponašanja na svojoj stranici za čitanje newslettera (kliknete na linkove koji upućuju na web stranicu ili na određeni sadržaj web stranica).

4. adresa e-pošte za prikazivanje mrežnih oglasa na Google i Facebook oglašivačkoj mreži; Administrator pruža informacije o individualnoj e-poruci Googleu i Facebooku, a zatim provjerava je li osoba također registrirani korisnik Googlea ili Facebooka; Takvi pojedinci onda Google i Facebook prikazuje prilagođene oglase (Google i Facebook menadžere u svakom slučaju, otkriti će pojedince čija e-mail adresa je proslijedila, to je također registrirani korisnik Google ili Facebook, više o tome možete pronaći ovdje (Google ) i ovdje (za Facebook)).

Upravitelj sve osobne podatke koji su obrađeni na temelju osobnog pristanka, obrađuje i sprema i čuva do opoziva pristanka, osim ako služe u svrhu za koju su podaci obrađeni.

Suglasnost može biti ukinuta u bilo kojem trenutku.

 

4. Prijenos podataka trećim osobama i prijenos podataka u treće zemlje (zemlje koje nisu članice Europskog gospodarskog prostora)

Upravitelj određene radnje obrade osobnih podataka pojedinca povjeri trećoj osobi, što znači da se podaci prenose trećim osobama ili da oni imaju pristup do njih .

Treće strane obvezuju se ugovorom kako mogu obrađivati ​​osobne podatke samo u sklopu ugovora i pravila upravitelja i ne mogu se koristiti za vlastite interese.

Ove treće strane su:
• davatelji usluga slanja poruka e-pošte;
• pružatelji poslovnih informacija (ERP) sustava (za fakturiranje i kupnju evidencije);
• davatelji sustava za automatizaciju marketinga (za ciljane informacije o segmentaciji (profili));
• pružatelji usluga obrade podataka i analitike;
• pružatelji platnih sustava;
• pružatelji mrežnog oglašavanja (Google Inc., Facebook Inc.);
• Davatelji leasinga za internet oglašavanje (agencija za oglašavanje na mreži)

Neke od tih trećih strana mogu osobne podatke prenjeti izvan teritorija Europske unije

(EU )ili Europskog gospodarskog prostora (EEA), pri čemu se za takve transfere koriste odgovarajuće mjere zaštite podataka, a osoba ima pravo na djelotvorna pravna sredstva zaštite .

 

5. Rukovanje osobnim podacima nakon isteka razdoblja zadržavanja

Kada istekne razdoblje čuvanja (kako je definirano u stavku 3. gore) za svaki osobni podatak ili skup podataka, Upravitelj učinkovito i trajno briše ili anonimizira takve osobne podatke tako da više ne mogu biti povezani s pojedincem.

 

6. Prava pojedinca u odnosu na obradu osobnih podataka

Pojedinci imaju sljedeća prava glede njihovih osobnih podataka:
• pravo zatražiti upravitelja u bilo kojem trenutku da:

– potvrdu da se osobni podaci obrađuju u svezi s njom;
– pristup osobnim podacima i sljedećim podacima: u svrhu obrade; vrste osobnih podataka; korisnike ili kategorije korisnika kojima su otkriveni ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; planirano razdoblje zadržavanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja; postojanje automatizirani odlučivanja, uključujući i stvaranje profila i razloga za to, kao i važnosti i očekivanih posljedica takve obrade na pojedince;
– jednu (besplatno) kopiju osobne podatke u obrascu koji se utvrđuje po sebi (ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem komunikacijskih i pojedinačnih zahtjeva drugačije, preslika nalaze se u elektroničkom obliku); za dodatne kopije koje zahtijeva Pojedinac, Administrator može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir troškove;
– ispravak netočnih osobnih podataka;
– ograničenje obrade gdje:
– pojedinac osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje koje omogućuje administratoru da provjeri točnost osobnih podataka;
– obrada je nezakonita i protivi se brisanju osobnih podataka, a umjesto toga pojedinac zahtijeva ograničenje njihove uporabe;
– kontrolor podataka više nije potreban za potrebe obrade, već treba da pojedinac provede, nalaže ili brani pravne zahtjeve;
– brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su uvjeti zadovoljeni prema članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobito u slučaju kada pojedinac povuče suglasnost za obradu osobnih podataka;
– prikaz osobnih podataka u strukturirani, naširoko koristan i strojno čitljiv oblik, pravo na individualno prijenos podataka na drugog operatora bez ometanja Upravitelja;
– ukidanje osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući profiliranje;
– da pojedinac ne primjenjuje odluka temelji isključivo na automatsku obradu, uključujući i kreiranje profila koji imaju pravne učinke u odnosu na pojedince ili na sličan način značajno utjecati ako ispunjavaju uvjete iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka;
– pravo podnijeti tužbu protiv upravitelja Povjerenika za informacije ako smatra da je obrada osobnih podataka u suprotnosti s Uredbom o zaštiti podataka Generalnog.

 

7. Opoziv pristanka za obradu osobnih podataka i posljedica za pojedinca

Pojedinac može opozvati dani pristanak (suglasnost) za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, i to:
• klikom na vezu za otkazivanje pretplate na primanje e-pošte (veza se nalazi na svakoj poslanoj e-pošti); na taj način pojedinac dopire do prestanka obrade adrese e-pošte u svrhu informiranja;
• pisanu izjavu upućenu administratoru na adresu OSKAR TRAVEL d.o.o,SAMOBOR PERKOVČEVA 30.

Opoziv pristanka za obradu osobnih podataka za pojedinca nema negativne posljedice ili sankcije. Međutim, moguće je da operater pojedincu nakon povlačenja pristanka neće biti u mogućnosti pružiti bilo koju ili više svojih usluga, ako je tu uslugu nemoguće ponuditi bez osobnih podataka (npr. Koristiti članstvo u klubu ili prilagođenih informacija, na temelju segmenata ( profil)).

Ako se nakon povlačenja pristanka za obradu (skladištenje) Osobnih podataka neće biti druga pravna osnova, operator osobnih podataka pojedinca na koje se odnosi poništavanje, će ih brisati ili anonimizirati.

 

8. Postupak za ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima

Pojedinac može napraviti sve zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima, uputiti na adrese Upravitelja i naravno na adresu OSKAR TRAVEL d.o.o 10430 SAMOBOR PERKOVČEVA 30.

Zbog potrebe za identifikaciju i sprečavanje zlouporabe, Upravitelj može od pojedinca zatražiti dodatne podatke, temeljem mjere kojom dokaže da pojedinca ne može pouzdano identificirati.

Upravitelj mora na zahtjev pojedinca s kojim ostvaruju svoja prava u vezi s osobnim podacima, odgovoriti bez odgode a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Ova se pravila primjenjuju od 25.5.2018.

Imate pitanje? Javite nam se za rješenje!

When you are looking for a local expert for seamless experience and high quality programs, look no further, contact us for a program and offer.