Putovnica

Zlatno pravilo: putovnica treba vrijediti barem 6 mjeseci nakon planiranog izlaska iz države! Ako dakle pri prijavi ustanovite da valjanost vaše putovnice ističe prije, najbolje bi bilo razmisliti o produljenju, odnosno vađenju nove putovnice.

Neke države imaju posebne uvjete (npr. u putovnici ne smije biti izraelski žig…). Za neke države potrebne su nam vize.

Za valjanost putovnice odgovoran je putnik!!

Vize

U programu putovanja nalazi se podatak o potrebnim vizama za vlasnike hrvatske putovnice te eventualni posebni uvjeti. Suputnik može sam vaditi vizu ili se odlučiti da uz doplatu vizu za njega izvadi Agencija Oskar.

O vizama razmislite prilikom prijave. Postupci za dobivanje viza mogu biti dugi (za putovanja u neke srednjeazijske države mogu trajati i do 7 tjedana!), a i politika izdavanja viza i traženi uvjeti za dobivanje istih neprestano se mijenjaju.
Sve informacije o vizama i  informacijama na putovanju možete naći na: www.mvep.hr

Važno! Dobivanje nekih viza zahtjeva da ostanete bez putovnice na određeno vrijeme. Razmislite možete li u periodu prije putovanja ostati bez nje (službena putovanja…).

Pomoć Agencije Oskar kod izdavanja viza

Prilikom prijave možete se odlučiti na mogućnost da vam potrebne vize izvadi Agencija Oskar. Time izbjegavate gubitak vremena i zamršene procedure, a obično i veće troškove koji su proizlaze iz individualnog dobivanja vize.

Objavljene cijene i postupak dobivanja vize zasnovani su na grupnom dobivanju viza i vrijede u slučaju da putnik u agenciju, pravovremeno i u skladu s uputama Agencije Oskar, dostavi sve potrebne podatke i dokumente. Putnik jamči za vjerodostojnost informacija i priloženih dokumenata. U slučaju da putnik ne priloži sve dokumente pravovremeno, sam preuzima odgobornost za dobivanje vize, odnosno dodatne troškove s tim povezane.

Imate pitanje? Javite nam se!

Ako trebate bilo kakvu informaciju ili pomoć u odabiru idealnog putovanja za vas, slobodno nam se javite, rado ćemo vam pomoći!